lidmaatschap

lidmaatschap

Wat houdt het lidmaatschap in?

Op het moment dat iemand besluit zich bij onze vereniging aan te sluiten kan hij/zij het volgende verwachten:

 1. Vooral veel schietplezier in een vereniging die én competitiegericht én groepsgericht is.
 2. Onder begeleiding van gecertificeerde VVF ‘ers (Verenigingsveiligheidsfunctionaris) en/of een Instructeur Schietsportdisciplines leren beoefenen van die disciplines die bij onze vereniging worden beoefend. Hier kunnen ook luchtgeweer en luchtpistool onder vallen.
 3. Instructie op het gebied van veiligheid, zowel in de omgang met vuurwapens als de gang van zaken op de schietbaan.
 4. Instructie op het gebied van systeemleer (welke vormen van systemen komen bij wapens voor). Deze instructies stellen je in staat een fundament te leggen voor als je te zijner tijd een wapen gaat kopen. Je weet dan welk wapen bij je past en waar het voor te gebruiken is. Zo kun je teleurstelling voorkomen.
 5. Instructie wapenonderhoud en de bijbehorende materialen.
 6. Instructie monteren en demonteren van een wapen en het oplossen van storingen. Dit is noodzakelijk in verband met veiligheid en om vertrouwd te raken met het wapen.
 7. Schietschijven en plakkers worden uit de contributiebijdrage betaald en zijn dus gratis voor zowel de 100 meter afstand als de 10/12 en 25 meter afstand.
 8. Als je als aspirant bent toegelaten, nadat je een VOG (verklaring omtrent gedrag) hebt overlegd, dan ga je een periode in van minimaal een half jaar en in dat half jaar wordt je geballoteerd. Dit houdt in dat er bekeken wordt wie je bent, hoe je gedrag is, of je de instructies en aanwijzingen opvolgt en of je bij de vereniging en haar leden past (maar ook of de vereniging en haar leden bij jou past).
 9. Na deze periode wordt een rapport uitgebracht door de ballotage commissie, deze bestaat uit leden. Zij zullen je lidmaatschap voordragen bij het bestuur en de ledenvergadering. Bij geen bezwaren word je volwaardig lid.
 10. Wettelijk gezien dien je minimaal 18 keer per jaar deel te nemen aan de schietoefeningen. Dit is wel erg mager en roept vragen op over het serieus beoefenen van de schietsport, zowel bij onze vereniging als bij de Politie waar een WM 4 wordt aangevraagd. Als er tegen de WM4 aanvraag geen bezwaren zijn, wordt het verlof verstrekt door de Politie. Hierbij krijg je ook een (aangevraagde) Europese vuurwapenpas.

          Op 10 november 2015 is tijdens de algemene ledenvergadering het volgende besloten: Binnen SSV De Rode Leeuw dien je tijdens het half jaar aspirantschap minimaal 18 keer deel te nemen aan de schietoefeningen. In het eerste jaar volwaardig lidmaatschap dien je minimaal 24 keer deel te nemen aan de schietoefeningen. Daarnaast wordt er na een half jaar een examen afgenomen. Dit om je kennis en techniek te toetsen en om na te gaan of je affiniteit met de sport hebt.

 1. Wij begeleiden je bij de aankoop van een wapen. Dit om een teleurstellende keuze te voorkomen die je bakken met geld kan kosten. Wapens zijn kostbaar spul, kijk maar eens op wapenadvertenties.

Op het moment dat iemand besloten heeft zich bij onze vereniging aan te sluiten, dan verwachten wij van deze aspirant het volgende:

 • Het opvolgen van
 • Het volgen van interne cursussen en vrijwillige externe cursussen.
 • Het deelnemen aan minimaal 5 interne wedstrijden in één en dezelfde discipline (wettelijk verplicht). Daarnaast is deelname aan externe wedstrijden gewenst (niet verplicht).
 • Én vooral net zoveel plezier beleven aan de schietsport als wij!!

 Procedure omtrent lidmaatschap. Stap voor stap, uitgaande van een Senior lid:

Stap 1: De introductie

Je mag wettelijke gezien 3 maal per jaar meedoen aan schietoefeningen zonder dat je verplicht bent lid te zijn van een schietvereniging. Tijdens deze 3 keer wordt bekeken of de schietsport in potentie iets voor jou is door je onder andere de basis veiligheid en schiet instructies al een beetje aan te leren en door een intakegesprek.

Als blijkt dat het je, na maximaal 3 keer mee geschoten te hebben, het schieten dusdanig bevalt en het bestuur van de vereniging het juiste gevoel bij jou heeft gaan we over naar stap 2.

Stap 2: Verklaring Omtrent het Gedrag

Om lid te kunnen worden van een schietvereniging moet je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. Dit gaat meestal digitaal en kun je ook de kosten digitaal voldoen. Het is ook mogelijk om met de ingevulde VOG aanvraag (deze krijg je van de vereniging) naar het gemeentehuis te gaan, hier voldoe je dan ook de kosten. Het VOG formulier krijg je per post thuis gestuurd dit kan tot wel 4 weken duren. Ook vul je alvast een aanvraagformulier in voor je lidmaatschap. Indien je reeds een verlof houder bent, vervalt de aanvraag voor een VOG.

Stap 3: De daadwerkelijke inschrijving

Als je het VOG formulier hebt ontvangen lever je die samen met een foto van je zelf in. Dit is voor het persoonlijk dossier dat de vereniging bijhoudt en voor op het afgeschermde deel van de website wat alleen voor de leden toegankelijk is.

Stap 4: Aspirantschap 

Na de inschrijving word je aspirant. Dit gaat minimaal 6 maanden (deze 6 maanden zijn tevens je proefperiode) na ingangsdatum over op het volwaardig lidmaatschap tenzij:

 1. Er binnen de aspirant periode door reeds bestaande leden gegrond bezwaar tegen jouw lidmaatschap wordt gemaakt. In het laatste geval word je bij ons geen lid.
 2. De ballotagecommissie een negatief advies afgeeft. Het advies van de ballotagecommissie is bindend.

In de eerste maand dien je de entreegelden, KNSA-afdracht (eenmalig entreegeld KNSA en de jaarlijkse KNSA contributie) en een maand contributie te betalen. Je KNSA licentie wordt aangevraagd. Verlof houders overleggen een kopie van hun verlof. Voor verlofhouders vervalt het KNSA entreegeld en de KNSA contributie voor het reeds lopend jaar. Daarnaast zijn er ook nog kosten voor een toegangspas voor het schietsportcentrum in Stein.

Verlenging van aspirantschap kan vereist worden als je niet voldoet aan het aantal schietoefeningen, langere tijd afwezig bent geweest of andere redenen waardoor de ballotagecommissie onvoldoende gegevens heeft om je te beoordelen.

KOSTEN

Voor nieuwe aspiranten brengt het eerste jaar de meeste kosten met zich mee. Voor de exacte kosten verwijzen wij naar de site van de KNSA.

KNSA Afdracht en Inschrijvingen

Verenigingscontributie

In de maanden januari tot en met juni betaal je contributie voor het gehele jaar. Je hebt bij ons de keuze: of je betaalt de contributie in één keer of in 5  maandelijkse termijnen van € 40,- en 1 van €20,- . Als SSV De Rode Leeuw je hoofdvereniging is betaal je in de maand december de KNSA afdracht voor het volgende kalender jaar.

Wij hanteren zelf geen inschrijfgeld, wel borg voor de klapper die van ons krijgt (dit is €25,–).

Hiervoor krijg je het volgende terug:

KNSA:

 • Je krijgt van de KNSA 4 maal per jaar het schietsport magazine.
 • Je bent door de collectieve verzekering van de KNSA verzekerd tegen ongevallen. (En juist door de stringente procedures is de schietsport de veiligste sport ter wereld.)

SSV De Rode Leeuw:

 • 1 maal per week schieten (25 meter baan) op woensdagavond van 21.00 uur tot 23.00 uur in Stein.
 • 1 maal per week schieten (25 meter baan) op zondagmiddag van 15.00 uur tot 18.00 uur in Stein.
 • 1 maal per 4 weken schieten (100 meter baan) op zondagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur in Stein. Deze sessie loopt parallel aan de tijden van de 25 meter baan.
 • 1 maal per 4 weken schieten (100 meter baan, 14 dagen na de bovenstaande 100 meter baan training) op zondagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur in Stein.
 • Kaarten, afplakstickers, interne en/of externe cursussen worden door de vereniging betaald. Verenigingswapens worden kosteloos ter beschikking gesteld. N.B. Cursussen worden alleen betaald indien de financiële mogelijkheid aanwezig is!

Voor eigen rekening:

 • De consumpties die je geniet.
 • Inschrijfgeld voor externe wedstrijden.
 • Als je geen verlofhouder bent, dan koop je munitie van de vereniging (je mag zonder verlog geen munitie in bezit hebben). Je betaalt alleen de munitie die je verschiet.

Wil je eens komen kijken neem dan contact op met het bestuur via het contact gedeelte hier op onze website.