Home

Home

SSV De Rode Leeuw is in  2013 opgericht. Wij zijn in Limburg gevestigd. De Rode leeuw refereert aan de beeltenis van een Rode leeuw op de vlag van Limburg.  

Wij zijn wat men noemt een gecertificeerde vereniging die aangesloten is bij de Koninklijk Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). Dit is de sportbond voor de schietsport, zeg maar een schietsport KNVB. Dit houdt in dat wij aan, de door de Minister vastgelegde kwaliteitseisen voldoen en die stringent naleven en handhaven.  Zo hebben wij ook nog een VSK (Veilig Sportklimaat) predicaat ontvangen. Veiligheid is een zwaar item in onze vereniging net zoals fatsoen.

Als een lid na anderhalf jaar een Verlof kan aanvragen en deze aanvraag wordt gehonoreerd, dan schept dat voor dat lid grote verantwoordelijkheden. Het zal u duidelijk zijn dat voor de omgang met vuurwapens, dit een voorwaarde is. Zo moet een schutter, om überhaupt in aanmerking te komen voor zo’n verlofaanvraag, minimaal 18 keren binnen verenigingsverband geschoten hebben en aan minimaal 5 Interne Club Wedstrijden hebben deelgenomen. Deze interne wedstrijden organiseren wij gedurende een schietjaar en dit wordt in het persoonlijk schietregister exact bijgehouden. Onze leden en aspiranten gaan daar meestal ruim overheen. Daarnaast nemen wij ook deel aan externe wedstrijden, zowel in ons district, District 4(Zeeland, Brabant en Limburg) of aan landelijke wedstrijden en kampioenschappen.

Bij onze vereniging is de Ledenvergadering het hoogste beslissingsorgaan. Twee maal per jaar houden wij een Algemene Ledenvergadering waar iedereen het woord mag voeren en zijn of haar inbreng kenbaar kan maken. 

Op dit moment nemen wij nog leden aan, zou u interesse hebben in de schietsport in het algemeen of voor onze vereniging in het bijzonder, kunt u gerust met ons contact opnemen en wij  proberen op een van onze wekelijkse schietmomenten op woensdagavond of zondagmiddag van harte welkom heten en al uw vragen proberen te beantwoorden.

Tot ziens en alvast veel en gedisciplineerd schietplezier toegewenst.

Hoogachtend,  

Peter Stroex, voorzitter