Created with Sketch.

SSV De Rode Leeuw

De Rode Leeuw Opgericht in 2013 en gevestigd in Limburg, refereert aan de beeltenis van een Rode leeuw op de vlag van Limburg.

Wij zijn wat men noemt een gecertificeerde vereniging die aangesloten is bij de Koninklijk Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA). Dit is de sportbond voor de schietsport, zeg maar een schietsport KNVB. Dit houdt in dat wij aan, de door de Minister vastgelegde kwaliteitseisen voldoen en die stringent naleven en handhaven. Zo hebben wij ook nog een VSK (Veilig Sportklimaat) predicaat ontvangen. Veiligheid is een zwaar item in onze vereniging net zoals fatsoen.

Als een lid na anderhalf jaar een Verlof kan aanvragen en deze aanvraag wordt gehonoreerd, dan schept dat voor dat lid grote verantwoordelijkheden. Het zal u duidelijk zijn dat voor de omgang met vuurwapens, dit een voorwaarde is. Zo moet een schutter, om überhaupt in aanmerking te komen voor zo’n verlofaanvraag, minimaal 18 keren binnen verenigingsverband geschoten hebben en aan minimaal 5 Interne Club Wedstrijden hebben deelgenomen. Deze interne wedstrijden organiseren wij gedurende een schietjaar en dit wordt in het persoonlijk schietregister exact bijgehouden. Onze leden en aspiranten gaan daar meestal ruim overheen. Daarnaast nemen wij ook deel aan externe wedstrijden, zowel in ons district, District 4 (Zeeland, Brabant en Limburg) of aan landelijke wedstrijden en kampioenschappen.

Bij onze vereniging is de Ledenvergadering het hoogste beslissingsorgaan. Twee maal per jaar houden wij een Algemene Ledenvergadering waar iedereen het woord mag voeren en zijn of haar inbreng kenbaar kan maken.

Op dit moment nemen wij nog leden aan, zou u interesse hebben in de schietsport in het algemeen of voor onze vereniging in het bijzonder, kunt u gerust met ons contact opnemen en wij proberen op een van onze wekelijkse schietmomenten op woensdagavond of zondagmiddag van harte welkom heten en al uw vragen proberen te beantwoorden.

Tot ziens en alvast veel en gedisciplineerd schietplezier toegewenst.

Hoogachtend,

het Bestuur

Wat is Schietsport?

In ieder geval heeft schietsport totaal niets te maken met wat je in films ziet. Dit is misschien een tegenstelling van wat je verwacht. Het is een sport van rust en concentratievermogen. Soms heel statisch en soms heel dynamisch, dat ligt aan de discipline die je beoefent. Hoe dan ook je probeert een zo goed mogelijk resultaat te halen.

Een vuurwapen alléén is niet gevaarlijk, echter een vuurwapen in de handen van een mens wel! Daarom wordt deze sport streng gereguleerd door wetten, regels, beleidsbepalingen, en voorschriften. En daar heeft iedere schutter zich aan te houden. Of hij of zij het daarmee eens is of niet, heeft niets te zeggen. Men houdt zich eraan of men mag niet schieten.

Meer lezen

Lidmaatschap

Je mag wettelijke gezien 3 maal per jaar meedoen aan schietoefeningen gebruik makens van een vuurwapen zonder dat je verplicht bent lid te zijn van een schietvereniging. Tijdens deze 3 keer wordt bekeken of de schietsport in potentie iets voor jou is door je onder andere de basis veiligheid en schiet instructies al een beetje aan te leren en door een intakegesprek.

Als blijkt dat het je, na 3 keer mee geschoten te hebben, het schieten dusdanig bevalt en het bestuur van de vereniging met jou gesprekken gevoerd heeft onder andere ook over jouw motieven om te schietsport te gaan beoefenen en het bestuur het juiste gevoel bij jou heeft, gaan we over naar stap 2.

Na de 3de en laatste introductie dag en je te kennen geeft dat je lid wilt worden zal het bestuur eerst onderling overleg plegen of de vereniging jou als Aspirant schutter zal aannemen. 

Meer lezen
Wanneer?

Woensdag van 21:00 tot 23:00
Zondag van 15:00 tot 18:00

Woensdag     12:00 – 16:00 
Donderdag 19:00 – 24:00
Vrijdag         19:00 – 24:00
Zondag         11:00 – 16:00
Waar?

Schietsport Centrum Stein
Platijkweg 3, 6171XA Stein

 

Schietsport Centrum I.D.C.
Exaeten 5, 6095 PD Baexem

Interesse?

Maak een afspraak via het onderstaande contact formulier of Mail ons op..
info@ssv-de-rode-leeuw.nl

Interesse in de schietsport?

Neem contact met ons op.